Starway
B. *1988
Star Regent xx
Db. *1975
Prince Regent xx
R. *1966
Right Royal xx
v. Owen Tudor xx
Noduleuse xx
v. Nosca xx
Scottish Lass xx
B. *1957
My Babu xx
v. Djebel xx
Marie d'Ecosse xx
v. Mieuxce xx
PrSt. Serenade VI
F. *1975
Elfenglanz
Df. *1970
Magnet
v. Pregel
Elfenglück
v. Anteil
Sixtine
Db. *1971
Herbststurm
v. Komet
Sphinx
v. Geysir
Fly In Safely
F. *2002
Cavalieri xx
F. *1988
Gaius xx
F. *1981
Sallust xx
v. Pall Mall xx
Sandford Lady xx
v. Will Somers xx
Beychevelle xx
B. *1981
Uncle Remus xx
v. Bandmaster xx
Sun County xx
v. Shifnal xx
Fly In
B. *1998
Grundyman xx
Db. *1979
Grundy xx
v. Great Nephew xx
Berthe Manet xx
v. Crepello xx
Fliederknospe
Db. *1985
Steuben
v. Gelria
Falina II
v. Wie Ibikus