Heartbreaker
Sb. *1996
EH Hohenstein
R. *1991
EH Caprimond
B. *1985
Karon
v. EH Arogno
StPrSt. Capri VI
v. EH Mackensen
StPrElSt. Helena XIV
Db. *1983
Matador
v. Donauwind
Harpune II
v. Grimsel
Harmonia IV
B. *1986
Sir Shostakovich xx
Sb. *1979
Rheingold xx
v. Faberge xx
Sinful xx
v. Grey Sovereign xx
PrElSt. Harmonie XX
R. *1978
Insterfeuer
v. Pelion
Happy II
v. Patron
Fay
B. *2000
Tolstoi
F. *1989
Kostolany
R. *1985
Enrico Caruso
v. Mahagoni
Kapstadt
v. Falke
ElSt. Tugend III
Db. *1967
Burnus AAH
v. Lapis Ar
Turteltaube
v. Gunnar
Freundin IV
B. *1980
Amadeus
Db. *1974
Kassiber
v. Ibikus
Asiette
v. Schöner Abend
Friedliche
F. *1974
Germane
v. Tannenberg
Friedericke III
v. Maharadscha