Linné
B. *1996
EH Herzruf
F. *1987
Königspark xx
F. *1979
Prince Ippi xx
v. Imperial xx
Kleine Ballerina xx
v. Ballymoss xx
StPrElSt. Herzchen
F. *1977
Ginster
v. Pregel
ElSt. Herbstblüte
v. Komet
StPrPrElSt. Livonne
R. *1986
Hyalit
Db. *1980
Herzbube
v. Gunnar
Hymnia
v. Impuls
Liesken
R. *1981
Avignon II
v. Flaneur
Lisett
v. Heros

Maifee II
F. *1986

Antares
Db. *1981
Ith
B. *1974
Ibikus
v. Hertilas
Ismene V
v. Tornado I
StPrSt. Astrid II
Db. *1975
Kassiber
v. Ibikus
Astoria
v. Totilas
Manja III
R. *1979
Patron
R. *1967
Tranzyt
v. Ackjonariusz
Palatka
v. Traum
Marion IV
Sb. *1974
Insterfeuer
v. Pelion
Medaillon
v. Hermes